Tıbbi Farmakoloji (Doktora)

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Doktora açılması ile ilgili Anabilim Dalı Kurulunun 17.03.2017 tarih ve 1 sayılı kararı, Enstitü Kurulunun 17.03.2017 tarih ve 2/1 sayılı kararı ve Üniversitemiz Senatosu’ nun 21.03.2017 tarih ve 4/20 sayılı kararı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmiş olup, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 25.12.2014 tarihli kararı dikkate alınarak; Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’ nin 4. ve 7. maddeleri kapsamında uygun görülmüştür.