TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

GEÇİCİ MADDE- 1

(5) Fen Bilimleri Enstitüsündeki öğrenciler hariç 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce tez savunma sınavına giren doktora ve tezli yüksek lisans programı öğrencileri 41 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilimsel faaliyet şartlarından muaftır.

MADDE 41 –  (3) Yüksek lisans tez savunma jürisi, öğrencinin tez konusu ile ilgili danışmanı ile birlikte ürettiği en az bir adet ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bilimsel bir makale, ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş bir adet bildirisini belgelendirmesi şartıyla tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

MADDE 51 – (3) Doktora tez jürisi, öğrencinin tez konusu ile ilgili danışmanı ile birlikte ürettiği ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bilimsel bir makale veya çalışmasını belgelemesi şartıyla tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.