ÖĞRENCİLERİMİZE VE ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINA ÖNEMLİ DUYURU

            ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR

                   25 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğimizin 38. maddesinin 3. fıkrası hükmü “Tezli yüksek lisans programı için öğretim planında yer alan kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.” ile 47. maddesinin 3. fıkrası hükmü “Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.” ifadesi yer almaktadır.  Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 13.06.2016 tarih ve 35253 sayılı “Lisansüstü Eğitim” başlıklı bir tebliği ile Yönetmelikte geçen süreler ve benzeri hususların başlangıç tarihi olarak 2016-2017 Güz Yarıyılının esas alınması gerektiği bildirilmiştir. 

                  2016-2017 Güz Yarıyılı ve öncesi kayıtlı olan öğrenciler açısından 2017-2018 Bahar Yarıyılı 4. Yarıyılı olacağından bu durumda olan öğrencilerin en geç 2017-2018 Bahar Yarıyılı sonuna kadar derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde söz konusu düzenlemeler gereğince Enstitü ile ilişikleri kesilecektir.

                    Konu ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına gerekli yazışmalar yapılmıştır.

                  – Öğrencilerin Durumları ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına yazılan yazı. (Tıklayınız)

                  – Anabilim dallarımızda mevcut olan öğrenci listeler. 

-Hemşirelik Anabilim Dalı öğrenci listesi (Tıklayınız)

-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğrenci listesi (Tıklayınız)

-Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğrenci listesi (Tıklayınız)

-Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğrenci listesi (Tıklayınız)

-Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı öğrenci listesi (Tıklayınız)

-Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğrenci listesi (Tıklayınız)