SEMİNER SUNUMU İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERE ve DANIŞMANLARA ÖNEMLİ DUYURU

                                                                                      DUYURU

“Lisansüstü Eğitim” başlıklı bir tebliği ile Yönetmelikte geçen süreler ve benzeri hususların başlangıç tarihi olarak 2016-2017 Güz Yarıyılının esas alınması gerektiği bildirilmiştir. Buna göre 2016-2017 Güz Yarıyılı ve öncesi kayıtlı olan öğrenciler açısından 2017-2018 Bahar Yarıyılı 4. Yarıyıl olacağından bu durumda olan öğrencilerin en geç Akademik Takvimde belirtilen 18.06.2018-24.06.2018 Bütünleme sınav tarihleri sonuna kadar Seminer sunumlarını başarıyla tamamlamış olmaları, öğrenci otomasyonuna BL/BS olup olmadıklarının kayıtları yapılmalı  ve istenilen belgeleri Enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir.

Aksi halde söz konusu düzenlemeler gereğince Enstitü ile ilişikleri kesilecektir.