YOLLUK BİLDİRİMİ ;

* Yolluk Bildirim Dilekçesi

*Bilimsel Araştırma Çalıştırma Başvuru Formu

YENİ KAYIT OLACAKLAR İÇİN ;

* Yüksek Lisans Başvuru Formu

* Doktora Başvuru Formu

* ÖYP Başvuru Formu

* ÖYP Başvuru Formu (Araştırma Görevlileri İçin)

* Kesin Kayit Formu

* Yedek Kesin Kayıt Formu

* Yatay Geçiş Başvuru Formu

* Yök Dönüşüm Tablosu

DERS KAYIT FORMLARI ;

* Tezli Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu

* Doktora Ders Kayıt Formu

* Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

* Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

* Seçimlik Ders Yerine Başka Bir Ders Alma Formu

DEVAM ÇİZELGELERİ ;

* Haftalık

* Dönemlik

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ;

Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer

* Yüksek Lisans Dersleri ve İçerikleri

* Seminer Değerlendirme Formu

* Seminer Sunum Duyurusu

* Katılım Listesi

* Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu

* İntihal Olmadigina Dair Dilekce

TEZ AŞAMASI ;

*Tez Konusu Öneri Formu

* Tez Degerlendirme Formu

*TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU (VARSA)

* Tez Jürisi Öneri  Formu

* Tez Teslim Formu

* Tez Savunma Sınavı Duyurusu

* Katılım Listesi

* Tez Değerlendirme Sınav Tutanağı

* Tez Değerlendirme Kişisel Rapor

Ek süre istek formu

* Tez Bildirimi Dilekçe Örneği

DOKTORA PROGRAMI ;

Yeterlilik

*Doktora Yeterlilik Duyuru

*Doktora Yeterlilik Başvuru Formu

* Yeterlik Sınavı Jüri Atama Teklif Formu 

Yeterlik Sınav Tutanağı

* Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

* Tez Konusu Önerisi 

* Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı

* Tez Savunma Jürisi Öneri Formu

* Tez Çalışması Değerlendirme Ara Rapor Formu

* Tez Savunma Sınavı Duyurusu

* Katılım Listesi

* Tez Değerlendirme Sınav Tutanağı

* İntihal Olmadigina Dair Dilekce

ÖĞRENCİ İLİŞKİSİZLİK BELGELERİ ;

* Kaydı Silinenler İçin

* Yatay Geçiş İçin

* Mezun Durumda Olan İçin

MATBU EVRAKLAR

* Kayıt Dondurma

* Kayıt Sildirme

* Askerlik Sevk Tehiri

* Askerlik Sevk Tehiri İptal

* Belge İstem Dilekçesi (Öğrenci Belgesi ve Transkript)

* Ders Tanıtım Formu (Öğretim Üyeleri İçin)

* Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi

* Bilgi Güncelleme Formu

* Diploma Teslim Tutanağı (Tıklayınız)

YARIYIL SONU SINAV ÜCRET FORMU

HAFTALIK DERS YÜKÜ FORMU EK-1

HAFTALIK DERS YÜKÜ FORMU Ek-2