Seminer Değerlendirme Formu

Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu

*Tez Adı Değişikliği Formu

*TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU (VARSA)

Ek süre istek formu

TEZ SAVUNMA ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER

*Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

*Yeterlik Jürisi Atama Formu

*Yeterlik Sınavı Duyuru Formu

*Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı Sonuç Formu

Tez İzleme Komitesi

Tez Önerisi Savunması

*Tez Konusu Öneri Formu

*Tez Önerisi Savunma Tutanağı

*Tez Adı/Konusu Değişikliği Öneri Formu

Ara Rapor Hazırlama Formları

*Ara Rapor Hazırlama Formu

*Ara Dönem Tez Değerlendirme Formu

Tez Savunma Öncesi Yapılacak İşlemler

Enstitü Tarafından Yapılacak İşlemler

*Tez Savunma Sınavı Ön Değerlendirme ve İntihal Formu

Tez Savunma Sonrası Yapılacak İşlemler