Ders Öğretim Planı

*Tıbbı Fizyoloji Anabilim Dalı

*Beden Eğitimi ve Spor

*Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

*Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

*Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı